Car Repair Manuals

Tobit (Comparing Alexandrus Codex & Vaticanus Codex with Sinaiticus Codex)

Τωβὶτ

Chapter 7

Alexandrus & VaticanusSinaiticus
1  καὶ ἦλθον εἰς Ἐ;κβάτανα καὶ παρεγένοντο εἰς τὴν οἰκίαν Ῥαγουὴλ Σάῤῥα δὲ ὑπήντησεν αὐτοῖς καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ αὐτήν καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν 2  καὶ εἶπεν Ῥαγουὴλ Ἐδνὰ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ὡς ὅμοιος νεανίσκος Τωβιτ τῷ ἀνεψιῷ μου 3  καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ῥαγουὴλ πόθεν ἐστέ ἀδελφοί καὶ εἶπαν αὐτῷ ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ τῶν αἰχμαλώτων ἐν Νινευὴ 4  καὶ εἶπεν αὐτοῖς γινώσκετε Τωβιτ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν οἱ δὲ εἶπαν γινώσκομεν 5  καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὑγιαίνει οἱ δὲ εἶπαν καὶ ζῇ καὶ ὑγιαίνει καὶ εἶπεν Τωβίας πατήρ μού ἐστιν 6  καὶ ἀνεπήδησεν Ῥαγουὴλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσε καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀκούσας ὅτι Τωβιτ ἀπώλεσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐλυπήθη καὶ ἔκλαυσεν 7  καὶ Ἐδνὰ γυνὴ αὐτοῦ καὶ Σάῤῥα θυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν καὶ ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προθύμως 8  καὶ ἔθυσαν κριὸν προβάτων καὶ παρέθηκαν ὄψα πλείονα 9  εἶπεν δὲ Τωβίας τῷ Ῥαφαὴλ Ἀζαρία ἄδελφε λάλησον ὑπὲρ ὧν ἔλεγες ἐν τῇ πορείᾳ καὶ τελεσθήτω τὸ πρᾶγμα 10  καὶ μετέδωκεν τὸν λόγον τῷ Ῥαγουὴλ καὶ εἶπεν Ῥαγουὴλ πρὸς Τωβίαν φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γίνου σοὶ γὰρ καθήκει τὸ παιδίον μου λαβεῖν πλὴν ὑποδείξω σοὶ τὴν ἀλήθειαν 11  ἔδωκα τὸ παιδίον μου ἑπτὰ ἀνδράσιν καὶ ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν ἀπεθνῄσκοσαν ὑπὸ τὴν νύκτα ἀλλὰ τὸ νῦν ἔχων ἡδέως γίνου 12  καὶ εἶπεν Τωβίας οὐ γεύσομαι οὐδὲν ὧδε ἕως ἄν στήσητε καὶ σταθῆτε πρός με καὶ εἶπεν Ῥαγουὴλ κομίζου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν κατὰ τὴν κρίσιν σὺ δὲ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς καὶ αὐτή σου ἐστιν δὲ ἐλεήμων θεὸς εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα 13  καὶ ἐκάλεσεν Σάῤῥαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ λαβὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν τῷ Τωβία γυναῖκα καὶ εἶπεν ἰδοὺ κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως κομίζου αὐτὴν καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ εὐλόγησεν αὐτούς 14  καὶ ἐκάλεσεν Ἐδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ λαβὼν βιβλίον ἔγραψεν συγγραφήν καὶ ἐσφραγίσαντο καὶ ἤρξαντο ἐσθίειν 15  καὶ ἐκάλεσεν Ῥαγουὴλ Ἐδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ ἀδελφή ἑτοίμασον τὸ ἕτερον ταμίειον καὶ εἰσάγαγε αὐτήν 16  καὶ ἐποίησεν ὡς εἶπεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἀπεδέξατο τὰ δάκρυα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῇ 17  θάρσει τέκνον κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς δῴη σοὶ χάριν ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης θάρσει θύγατερ 1  καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς Ἐ;κβάτανα λέγει αὐτῷ Ἀζαρία ἄδελφε ἀπάγαγέ με εὐθεῖαν πρὸς Ῥαγουὴλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον Ῥαγουήλου καὶ εὗρον αὐτὸν καθήμενον παρὰ τὴν θύραν τῆς αὐλῆς καὶ ἐχαιρέτισαν αὐτὸν πρῶτοι καὶ εἶπεν αὐτοῖς χαίρετε πολλά ἀδελφοί καὶ καλῶς ἤλθατε ὑγιαίνοντες καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 2  καὶ εἶπεν Ἐδνὰ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ὡς ὅμοιος νεανίσκος οὗτος Τωβει τῷ ἀδελφῷ μου 3  καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ἐδνὰ καὶ εἶπεν αὐτοῖς πόθεν ἐστέ ἀδελφοί καὶ εἶπαν αὐτῇ ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλὶμ ἡμεῖς τῶν αἰχμαλωτισθέντων ἐν Νινευὴ 4  καὶ εἶπεν αὐτοῖς γινώσκετε Τωβιν τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ εἶπαν αὐτῇ γινώσκομεν ἡμεῖς αὐτόν 5  καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὑγιαίνει καὶ εἶπαν αὐτῇ ὑγιαίνει καὶ ζῇ καὶ εἶπεν Τωβίας πατήρ μού ἐστιν 6  καὶ ἀνεπήδησεν Ῥαγουὴλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἐλάλησεν καὶ εἶπεν αὐτῷ εὐλογία σοὶ γένοιτο παιδίον τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ πατρός ὦ, oh! ταλαιπώρων κακῶν ὅτι ἐτυφλώθη ἀνὴρ δίκαιος καὶ ποιῶν ἐλεημοσύνας καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Τωβία τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν 7  καὶ Ἐδνὰ γυνὴ αὐτοῦ ἔκλαυσεν αὐτόν καὶ Σάῤῥα θυγάτηρ αὐτῶν ἔκλαυσεν καὶ αὐτή 8  καὶ ἔθυσεν κριὸν ἐκ προβάτων καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς προθύμως 9  καὶ ὅτε ἐλούσαντο καὶ ἐνίψαντο καὶ ἀνέπεσαν δειπνῆσαι εἶπεν Τωβίας τῷ Ῥαφαὴλ Ἀζαρία ἄδελφε εἰπὸν Ῥαγουὴλ ὅπως δῷ μοι Σάῤῥαν τὴν ἀδελφήν μου 10  καὶ ἤκουσεν Ῥαγουὴλ τὸν λόγον καὶ εἶπεν τῷ παιδί φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γενοῦ τὴν νύκτα ταύτην οὐ γάρ ἐστιν ἄνθρωπος καθήκει λαβεῖν Σάῤῥαν τὴν θυγατέρα μου πλὴν σοῦ ἄδελφε ὡσαύτως δὲ καὶ ἐγὼ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν δοῦναι αὐτὴν ἑτέρῳ ἀνδρὶ πλὴν σοῦ ὅτι σὺ ἔγγιστά μου καὶ μάλα τὴν ἀλήθειάν σοὶ ὑποδείξω παιδίον 11  ἔδωκα αὐτὴν ἑπτὰ ἀνδράσιν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ πάντες ἀπέθανον τὴν νύκτα ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν καὶ νῦν παιδίον φάγε καὶ πίε καὶ κύριος ποιήσει ἐν ὑμῖν 12  καὶ εἶπεν Τωβίας οὐ μὴ φάγω ἐντεῦθεν οὐδὲ μὴ πίω ἕως ἄν διαστήσῃς τὰ πρὸς ἐμέ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαγουὴλ ὅτι ποιῶ καὶ αὐτὴ δίδοταί σοὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κέκριταί σοὶ δοθῆναι κομίζου τὴν ἀδελφήν σου ἀπὸ τοῦ νῦν σὺ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς καὶ αὐτὴ ἀδελφή σου δέδοταί σοὶ ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσει ὑμᾶς παιδίον τὴν νύκτα ταύτην καὶ ποιήσαι ἐφ᾿ ὑμᾶς ἔλεος καὶ εἰρήνην 13  καὶ ἐκάλεσεν Ῥαγουὴλ Σάῤῥαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν καὶ λαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν αὐτῷ καὶ εἶπεν κόμισαι κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τὴν γεγραμμένην ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως δοῦναί σοὶ τὴν γυναῖκα ἔχε καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου ὑγιαίνων καὶ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμῖν εἰρήνην 14  καὶ ἐκάλεσεν τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ εἶπεν ἐνεγκεῖν βιβλίον καὶ ἔγραψεν συγγραφὴν βιβλίου συνοικήσεως καὶ ὡς δίδωσιν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Μωυσέως νόμου ἀπ᾿ ἐκείνου ἤρξαντο φαγεῖν καὶ πιεῖν 15  καὶ ἐκάλεσεν Ῥαγουὴλ Ἐδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ ἀδελφή ἑτοίμασον τὸ ταμίειον τὸ ἕτερον καὶ εἰσάγαγε αὐτὴν ἐκεῖ 16  καὶ βαδίσασα ἔστρωσεν εἰς τὸ ταμίειον ὡς εἶπεν αὐτῇ καὶ ἤγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ καὶ ἔκλαυσεν περὶ αὐτῆς καὶ ἀπεμάξατο τὰ δάκρυα καὶ εἶπεν αὐτῇ 17  θάρσει θύγατερ κύριος τοῦ οὐρανοῦ δῴη σοὶ χαρὰν ἀντὶ τῆς λύπης σου θάρσει θύγατερ καὶ ἐξῆλθενMotor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era