και-
left arrow right arrow

καί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and, also, both, but, even, for, if, or, so, that, then, therefore, when, yet
καίγε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and, at least
καΐἐκεῖ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and there, there (thither) also; likewise in that place
καϊἐμός
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and mine/ours
 • Forms:
καινίζω
καινός
καινότης
καινουργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: producing changes
 • Forms:
καινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: newly
καίπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and yet, although, indeed, i.e., nevertheless or notwithstanding
καίριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in the right place
 • Forms:
καιρός
καίτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: although, and yet, i.e., nevertheless
καίτοιγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: nevertheless, though; and yet indeed, i.e., although really
καίω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era