θα-
left arrow right arrow

θά
 • Parse: Aramaic: אְַתָה from מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: the "atha" part of Maran-atha
θαιηλαθα
 • Parse: Noun: Gen Sing
 • Meaning: room, chamber
θαλάμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: room, chamber
 • Forms:
θάλασσα
θαλάσσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of the sea
 • Forms:
θαλλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a twig
 • Forms:
θάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow up, flourish, increase
 • Forms:
θαλπιώθ
 • Parse: Noun:
 • Meaning: armoury
θάλπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to brood, comfort, foster, cherish
 • Forms:
θαμβέω
θάμβος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stupefaction, astonishment, amazed, astonished, wonder
 • Forms:
θανάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fatal, deadly
 • Forms:
θανατηφόρος
θάνατος
θανατόω
θανατώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: deadly, fatal
θανατώσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a putting to death
 • Forms:
θαννουρίμ
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: furnaces
θάπτω
θαραφίν
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: theraphin, diviner
θαρσαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: courageous, daring, bold
 • Forms:
θαῤῥαλέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courageously, daringly, boldly
θαῤῥέω
θαρσέω
θάρσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boldness, courage
θαρσύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to encourage
 • Forms:
θαῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wonder, amazement
 • Forms:
θαυμάζω
θαυμάσιος
θαυμασμός
θαυμαστός
θαυμαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wonderfully, marvelously, amazingly
θαυμαστόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to amaze
 • Forms:
θνήσκω
θνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mortal, liable to death
 • Forms:
ταχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc superl
 • Meaning: fleet, swift, prompt, ready
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era