νο-
left arrow right arrow

νεοσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young; a youngling (nestling)
νοερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intellectual
 • Forms:
νοέω
νόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mind, thought
  • purpose, design, plot
 • Forms:
νοήμων
νοητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thoughtfully
νοθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adulterate
 • Forms:
νόθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: illegitimate, bastard (born out of wedlock)
 • Forms:
νόθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: illegitimately
νοιέω
νομάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: at pasture, roaming about for pasture
 • Forms:
νομή
νομίζω
νομικός
νόμιμος
νομίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawfully, legitimately (esp., agreeably to the rules of the lists)
νόμισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: money, coin, what is reckoned as of value (after the Latin numisma ), i.e., current coin
νομιστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be accounted
 • Forms:
νομοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher of the law, an expounder of the (Jewish) law, i.e., a Rabbi
 • Forms:
νομοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lawgiving, legislation, giving of the law
 • Forms:
νομοθέσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawfully
νομοθετέω
νομοθέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lawgiver, a legislator
 • Forms:
νόμος
νομοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a guardian of the laws
νοσερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of sickness
 • Forms:
νοσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sick, be ailing
  • to have a morbid craving for (something)
  • to be obsessed
 • Forms:
νόσημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: disease; an ailment
 • Forms:
νόσος
νοσσεύω
νοσσιά
νοσσίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young bird, chick, a birdling
 • Forms:
νοσσοποιέω
νεοσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young bird; a youngling (nestling)
 • Forms:
νοσφίζω
νότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • south (direction)
  • south-west wind
  • the south (country)
 • Forms:
νουθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: admonition, instruction, warning, calling attention to
 • Forms:
νουθετέω
νουθέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: admonition, discipline, warning
νουθέτησις
 • Parse: Noun: Nom sing Fem
 • Meaning: admonition, warning, reproof
 • Forms:
νουνεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wisely, thoughtfully, discreetly; in a mind-having way, i.e., prudently
νουμηνία
νοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mind, understanding; the intellect
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era