γα-
left arrow right arrow

γαβής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sorrowful
γαβίν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: farmer
γαβίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fine pearl
γάγγραινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an ulcer, canker, cancer, lit.: gangrene
γάζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: treasure, treasury
 • Forms:
γαζαρηνός
γαζοφυλάκιον
γαζοφυλακεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: treasury, treasure room
γαζοφύλαξ
γαῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earth, land
 • Forms:
γαῖσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin
 • Forms:
γάλα
γαλαθηνός
γαλακτοποτέω
γαλακτοτροφία
γαλεάγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weasel-trap
 • Forms:
γαλῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weasel
γαλήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tranquility, calm
γαληνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: calm
 • Forms:
γαμβρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be connected by marriage, form a connection by marriage, do the role of a brother-in-law
 • Forms:
γαμβρός
γαμετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wife, married woman
 • Forms:
γαμέω
γαμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage
γαμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for marriage, connubial intercourse
 • Forms:
γαμίσκω
γάμος
γάρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: for, and, as, because (that), but, even, indeed, no doubt, seeing, then, therefore, verily, what, why, yet
γαρεμ
 • Parse: [Hebrew word in Greek letters]
 • Meaning: top
γασβαρηνός
γαστήρ
γαστριμαργία
γαστρίμαργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gluttonous
γαυρίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: arrogance, pride, exultation
γαυριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to glory, bear oneself proudly, prance
 • Forms:
γαυριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exalt, be proud, pride oneself, bear oneself proudly, prance
 • Forms:
γαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make proud
 • Forms:
γῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • soil, earth
  • ground
  • land (as opposed to sea)
  • earth (in contrast with heaven), world, globe
  • (the inhabitants of) earth (i.e., human beings)
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era