γι-
left arrow right arrow

γειώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sojourner, proselyte
 • Forms:
γίγαρτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a grape-stone
 • Forms:
γίγας
γίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Note: of γίνομαι
 • Meaning:
  • to become, come to be
  • to come into being
  • Of persons: to be born
  • Of things: to be produced
  • Of events: to take place, happen, come on, be
  • Of sacrifices & omens: to be favourable
  • to come into a certain state
  • to become something
  • to be
γιγνώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to know
 • Note: of γινώσκω
γίνομαι
γινώσκω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era