πν-
left arrow right arrow

πνεῦμα
πνευματικός
πνευματικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • spiritually, in a spiritual manner
  • with reference to the non-physical inner life of man
  • with reference to the divine spirit
πνευματοφορέομαι
πνευματοφόρος
πνεύμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lung
 • Forms:
πνέω
πνιγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a choking
 • Forms:
πνίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choke, throttle, strangle
 • Forms:
πνικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • strangled, throttled, choked to death
  • Substantive neuter: an animal choked to death (not bled)
 • Forms:
πνοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wind, a breeze
  • breath, respiration
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era