φο-
left arrow right arrow

φοβερίζω
φοβερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: terror, a terrifying (thing)
 • Forms:
φοβεροειδής
φοβερός
φοβερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fearfully
φοβέω
φόβητρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fearful sight, a frightening thing, i.e., terrific portent
 • Forms:
φόβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the cause of fear
  • alarm, fright, fear, terror, panic, apprehension
  • slavish fear
  • reverence, respect, awe
 • Forms:
φοιβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cleanse, purify
 • Forms:
φοινικοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple, red
 • Forms:
φοῖνιξ
φοιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go back and forth
 • Forms:
  • φοιτωντα |
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
φοιτητής
φονεύς
φονευτής
φονεύω
φονοκτονέω
φονοκτονία
φόνος
φονώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like blood, bloodthirsty
φορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rapid motion, impulse, passion
 • Forms:
φορβεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a halter
 • Forms:
φορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a litter
 • Forms:
φορέω
φορθομμιν
 • Parse: Noun: Gen Plur
 • Meaning: Hebrew: princes
φορολογέω
φορολόγητος
φορολογία
φορολόγος
φόρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forum Also see φόρον tax
 • Forms:
φόρος
φορτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to load with a burden
 • Forms:
φορτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: burden; an invoice (as part of freight), i.e., (figuratively) a task or service
 • Forms:
φόρτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lading, the cargo of a ship
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era