βο-
left arrow right arrow

βοάω
βοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shout, holler, yell, call, cry
 • Forms:
βοήθεια
βοηθέω
βοήθημα
βοηθός
βόθρος
βόθυνος
βοΐδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: calf
 • Forms:
βόλβιτον
βολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a throw, a toss, cast
 • Forms:
βολίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heave the lead, to sound for depth
 • Forms:
βολίς
βομβέω
βόμβησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: buzzing: buzzing crowd
βοοζύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ox-yoke
βορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: food
 • Forms:
βόρβορος
βορέας
βοῤῥᾶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: north
 • Forms:
βόσκημα
βόσκω
βόστρυχος
βοτάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fodder, herb, plant
  • useful vegetation
  • fig. of persons: a plant (e.g., Ignatius Ephesians 10:3; Ignatius Philadelphians 3:1)
  • fig. of teaching: a plant (of false teaching, Ignatius Trallians 6:1)
 • Forms:
βότρυς
βοτρύδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cluster
 • Forms:
βούβαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: buffalo, bison
 • Forms:
βούκεντρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ox goad
 • Forms:
βουκόλιον
βουλευτήριον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a council-chamber, senate-house
 • Forms:
βουλευτής
βουλευτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: of or for the council
  • substantive: counsellor
 • Forms:
βουλεύω
βουλή
βούλημα
βούλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: will, purpose
βούλομαι
βουνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heap up, pile up
βουνός
βοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • head of cattle
  • masculine: ox, bull, bullock
  • feminine: cow
 • Forms:
βούτομον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: butomus, the flowering rush
βούτυρον


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era