Cadillac Service Repair Manuals


1937 Cadillac

Click to supersize
1937 Cadillac

Once again Cadillac fielded six models:


  1. Model 37-60 (V-8 engine)
  2. Model 37-65 (V-8 engine)
  3. Model 37-70 (V-8 engine)
  4. Model 37-75 (V-8 engine)
  5. Model 37-85 (V-12 engine)
  6. Model 37-90 (V-16 engine)

HISTORICAL NOTES

1937 Cadillac NotesMotor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era